Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komunikační kampaň v rámci projektu Moravian Science Centre Brno II. etapa
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění prezentace VIDA! science centra prostřednictvím komunikační kampaně v rámci MHD, na BigBoardech, CLV vitrínách, variaposterech a velkoplošné plachtě na budově VIDA! science centra, a to zejména zajištění a realizace všech služeb spojených s:
a) tiskem a výrobou vizuálů kampaně tak, aby byly splněny podmínky pronajímatelů ploch,
b) pronájmem reklamních ploch a nosičů,
c) instalací a deinstalací vizuálů v požadovaném rozsahu a časovém období (vizuály mohou zůstat instalovány i po ukončení kampaně a to bezúplatně, není nezbytné vizuály po ukončení kampaně odstraňovat),
d) pořízením fotodokumentace celé kampaně, tzn. celé komunikační kampaně na všech nosičích, u 500 ks plakátů umístěných ve vozech MHD Brno bude postačující tzv. průřezová dokumentace, postačí min. 15 % vizuálů - plakátů, není třeba dodávat fotografie všech vizuálů - plakátů).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Kontakt: Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.
Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele - na adrese Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, kancelář č. 242, a to v pracovních dnech od 8 hodin do 14 hodin.
Nabídky musí být zadavateli doručeny poštou nebo osobně (nikoliv tedy pouze podány k poštovní přepravě) před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15. 09. 2015 09:00
Počátek běhu lhůt: 17. 08. 2015