Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Veklury 100MG INF PLV CSL 1
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: ks
Poptávané množství: 631 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Celková nabídková cena
Bližší popis:
(nepovinné)
ATC skupina: J05AB16
SÚKL kód: 0249656
Léková forma, typ balení: Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok, injekční lahvička
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět