Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Toaletní papír 100 % recyklovaný
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: ks = rolička
Poptávané množství: 3000 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: cena
Bližší popis:
(nepovinné)
Viz bližší specifikace položek, dle Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, bod. 1: Vymezení předmětu veřejné zakázky.

Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět