Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Čistící pěna na ruce (pěnové mýdlo)
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: kazeta 1 litr
Poptávané množství: 1195 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: cena
Bližší popis:
(nepovinné)
Viz bližší specifikace položek, dle Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, bod. 1: Vymezení předmětu veřejné zakázky.

Položky 3,4 a 6 musí být kompatibilní do zásobníků AQUARIUS.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět