Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Zásobník Aquarius na čistící pěnu
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: ks
Poptávané množství: 19 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: cena
Bližší popis:
(nepovinné)
Viz bližší specifikace položek, dle Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, bod. 1: Vymezení předmětu veřejné zakázky.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět