Profil zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

  • Název: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 00346292
  • Adresa:
    Kamenice 798/1d
    625 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 235934

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OOPP pro provozně-technický úsek ZZS JmK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2022 29.09.2022 07:00
Dezinfekce 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2022 17.10.2022 10:00
Jednorázové lůžkoviny 2023
podlimitní Vyhodnoceno 26.09.2022 17.10.2022 10:00
Intravenózní kanyly 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2022 17.10.2022 10:00
Pulzní oxymetry 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.09.2022 19.09.2022 06:00
Vjezdové závory VZ ZZS JmK Boskovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.09.2022 16.09.2022 06:00
Předplněné stříkačky s fyziologickým roztokem 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.09.2022 15.09.2022 06:00
Výměna oken Vyškov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2022 12.09.2022 08:00
Hygienické potřeby pro ZZS
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2022 19.09.2022 10:00
Dodávky medicinálního kyslíku a vzduchu
nadlimitní Zadáno 05.09.2022 19.10.2022 10:00
Studie proveditelnosti - Stavba výjezdové základny ZZS JmK v Břeclavi
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.08.2022 30.08.2022 19:00
Hrudní punkční sety
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2022 26.08.2022 06:00
Projekt interiéru výjezdové základny ZZS JmK Miroslav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2022 23.08.2022 13:00
Projekt koncových prvků výjezdové základny ZZS JmK Miroslav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2022 23.08.2022 08:00
Zimní pneumatiky 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2022 29.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››