Profil zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

  • Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  • IČO: 70932581
  • Adresa:
    Žerotínovo náměstí 449/3
    Brno 602 00
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/413 VÍTONICE, MOST EV.Č. 413-013
podlimitní Zadáno 01.03.2021 17.03.2021 09:00
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ČÍSLO 17040971
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2021 01.03.2021 00:00
II/385 Čebín obchvat, archeologický výzkum
nadlimitní Zadáno 25.02.2021 29.03.2021 10:00
VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBÁCH SÚS JMK 2021 I.
podlimitní Zadáno 25.02.2021 15.03.2021 09:00
Oprava vozidla TATRA 815 SPZ: BKA 14-42 s nástavbou MUT po DN-Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.02.2021 25.02.2021 00:00
Zajištění dodávek kameniva pro provádění emulzních vysprávek v roce 2021
podlimitní Zadáno 24.02.2021 12.03.2021 09:00
Hlavní prohlídky mostů v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2021 09.03.2021 10:00
II/414 DRNHOLEC - MIKULOV, MOST EV.Č. 414-007
podlimitní Zadáno 24.02.2021 26.03.2021 09:00
Smlouva o nakládání s odpadem č. CV800000299
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2021 22.02.2021 00:00
Smlouva o nakládání s odpadem č. CV800000751
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2021 22.02.2021 00:00
Smlouva o nakládání s odpadem č. CV800000752
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2021 22.02.2021 00:00
Smlouva o nakládání s odpadem č. CV800000753
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2021 22.02.2021 00:00
Dodávka silničních svodidel včetně příslušenství v roce 2021 a 2022
podlimitní Zadáno 19.02.2021 09.03.2021 09:00
II/416 Pohořelice - průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 02.03.2021 09:00
II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy Vysočany – Bítov (extravilány) - Biologické posouzení stavby - Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.02.2021 18.02.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016