Profil zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

  • Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  • IČO: 70932581
  • Adresa:
    Žerotínovo náměstí 449/3
    Brno 602 00
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 2013 II.
podlimitní Zadáno 12.08.2013 28.08.2013 09:00
Dodávka štěrkopísku pro zimní období 2013/2014
podlimitní Zadáno 19.07.2013 12.08.2013 10:00
Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na území cestmistrovství Boskovice, Tasovice, Brno, Rosice, Tišnov, Břeclav a Kyjov na období 2013/2014 - 2018/2019
nadlimitní Zadáno 12.07.2013 10.09.2013 11:00
Dodávka posypové soli pro zajištění zimní údržby silnic v zimním období 2013/2014
nadlimitní Zadáno 09.07.2013 02.09.2013 10:00
II/365 Letovice - Horní Poříčí (smlouva o přeložce distribuční soustavy)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2013 26.06.2013 00:00
II/381 Velké Hostěrádky - Dambořice - II/419 - DSP, IČ, PDPS, SP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.05.2013 31.05.2013 00:00
Zajištění dodávek svislého dopravního značení včetně příslušenství v roce 2013 a 2014
podlimitní Zadáno 23.05.2013 10.06.2013 10:00
II/385 Tišnov - Čebín, extravilány
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2013 15.05.2013 00:00
DODÁVKA SILNIČNÍ BARVY, BALOTINY A ROZPOUŠTĚDLA PRO PROVÁDĚNÍ VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V ROCE 2013
podlimitní Zadáno 11.04.2013 29.04.2013 10:00
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ VE STUPNI DSP/PDPS, SP, IČ, AD – I.
podlimitní Zadáno 11.03.2013 27.03.2013 08:00
Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK - 2013
podlimitní Zadáno 05.03.2013 21.03.2013 09:00
Kationaktivní asfaltové emulze s obsahem 65% asfaltu pro provádění lokálních oprav tryskovou metodou v roce 2013 II
nadlimitní Zadáno 04.03.2013 19.03.2013 10:00
Smlouva na poskytování technické podpory a update software ASPE
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.02.2013 12.02.2013 00:00
Posypová sůl pro zimní údržbu silnic - oblast Hodonín
podlimitní Zadáno 18.01.2013 18.01.2013 10:00
Projekt obnovy stromořadí silnice II/408 Suchohrdly - Hodonice - Dyjákovice - Hevlín
podlimitní Zadáno 24.10.2012 05.12.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016