Profil zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

  • Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  • IČO: 70932581
  • Adresa:
    Žerotínovo náměstí 449/3
    Brno 602 00
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 2ks cisternových nástaveb a přestavba 1ks cisternové nástavby
podlimitní Zadáno 13.05.2021 31.05.2021 10:00
III42215 Moravany III. etapa - Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2021 10.05.2021 00:00
Rámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu - oblast Sever - CM Blansko, CM Boskovice, CM Tasovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2021 10.05.2021 00:00
zajištění projekční přípravy silnic II. a III. třídy v JMK - zástupce zadavatele - příkazní smlouva
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2021 10.05.2021 00:00
13 ks kamer RoadHawk DC-3 včetně příslušenství - Kupní smlouva
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2021 10.05.2021 00:00
Výkon činnosti technického dozoru investora na stavbě III/37937 Blansko přemostění
podlimitní Zadáno 06.05.2021 24.05.2021 10:00
OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU NA MOSTĚ 37915-2
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 17.05.2021 09:00
Přepočet zatížitelnosti mostů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 17.05.2021 10:00
Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2021
podlimitní Zadáno 05.05.2021 21.05.2021 09:00
II/413 Rybníky, přípojka vodovodu a kanalizace - Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.05.2021 05.05.2021 00:00
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KAMENIVA PRO PROVÁDĚNÍ EMULZNÍCH VYSPRÁVEK V ROCE 2021 – cestmistrovství Tasovice a Vranovská Ves
podlimitní Zadáno 04.05.2021 14.05.2021 10:00
Rámcová smlouva na dodávku asfaltového betonu - oblast Jih - cestmistrovství Břeclav a Hodonín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.05.2021 04.05.2021 00:00
Dodávka antigenních testů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 11.05.2021 10:00
III/4003 Slatina, most 4003 – 3 - TP - Smlouva o projektové přípravě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2021 30.04.2021 00:00
II/408 Křídlůvky, most 408 – 017 - Smlouva o projektové přípravě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2021 30.04.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016