Profil zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

  • Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  • IČO: 70932581
  • Adresa:
    Žerotínovo náměstí 449/3
    Brno 602 00
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/ 41311 OD KŘ. I/53 - OLEKSOVICE
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2021 19.04.2021 10:00
II/379-024 Most přes trať SŽ Brno – Česká Třebová před Blanskem - Zpracování dokumentace - Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2021 06.04.2021 00:00
II/396 Branišovice - Vlasatice - Geodetické zaměření pro zpracování PD - Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2021 06.04.2021 00:00
Technická pomoc a diagnostika mostu - II/430 Tvarožná most ev.č. 430-009 (Rohlenka) - Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2021 06.04.2021 00:00
DODÁNÍ POSUVNÉHO REGÁLOVÉHO SYSTÉMU SPISOVNY
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 13.04.2021 11:00
Diagnostika vozovky pro zpracování PD - II/396 Branišovice - Vlasatice - SOD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.03.2021 31.03.2021 00:00
II/365 Letovice. most 365-012 přes přehradní nádrž Křetínka - Studie, IČ
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2021 12.04.2021 10:00
OPRAVA TRHLIN – SPÁR NA KOMUNIKACÍCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 08.04.2021 09:00
II/400 Hostim
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2021 07.04.2021 09:00
Dodávka a osazení dopravních značek IP28a, IP28b na hraničních přechodech
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2021 01.04.2021 09:00
II/411, III/40813 Uherčice - Korolupy - Vysočany – Bítov, extravilány - Aktualizace diagnostiky vozovky pro zpracování PD -Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 00:00
Výmalba bytové části objektu cestmistrovství Veselí nad Moravou - Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 00:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2021 I.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 26.03.2021 09:00
III/37715 Žernovník průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2021 23.03.2021 09:00
Arboristické práce - Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.03.2021 16.03.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016