Profil zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

  • Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  • IČO: 70932581
  • Adresa:
    Žerotínovo náměstí 449/3
    Brno 602 00
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektrický rozvod včetně jištění a revize pro nabíjecí stanici elektromobilů- Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.04.2024 03.04.2024 00:00
Rozšíření násypek na výrobu solanky - Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.04.2024 03.04.2024 00:00
Přepravník dopravního značení na upínací desku nákl. aut. podvozku- KUPNÍ SMLOUVA
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.04.2024 02.04.2024 00:00
III/15229 hr. kraje Vysočina – Hostim
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.03.2024 10.04.2024 10:00
II/398 Trstěnice, most 398-001
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.03.2024 09.04.2024 09:00
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KAMENIVA PRO PROVÁDĚNÍ EMULZNÍCH VYSPRÁVEK V ROCE 2024
podlimitní Hodnocení 28.03.2024 17.04.2024 09:00
II/379 Lipůvka-Blansko, most 379-016- osazení chrániček Svinošice - Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.03.2024 27.03.2024 00:00
Samonosná brána–Žernovník - Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.03.2024 27.03.2024 00:00
III/15278 BRNO, UL. SOKOLOVA
podlimitní Zadáno 26.03.2024 16.04.2024 10:00
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 2024
podlimitní Zadáno 26.03.2024 15.04.2024 09:00
III/4292 Milonice, most 4292-1
podlimitní Zadáno 26.03.2024 15.04.2024 10:00
Kuchyňské linky pro CM Rosice - Kupní smlouva
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2024 26.03.2024 00:00
Rizikové kácení 5ks, a redukční řez 12ks Topolu černého na sil. III/00213 Rosice - Litostrov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2024 26.03.2024 00:00
Smlouva o poskytování jazykové výuky - anglický jazyk
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2024 26.03.2024 00:00
DIAGNOSTIKY SILNIC PRO NÁVOZOVÉ TRASY PRO JEDU
nadlimitní Zadáno 22.03.2024 22.04.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016