Odůvodnění veřejné zakázky „Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise v programu Microsoft Volume Licensing - LAR“
Datum poslední změny 09.10.2014 17:16:43

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úplatné nabytí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise v programu Microsoft Volume Licensing pro 800 kvalifikovaných počítačů, přičemž příslušná uživatelská oprávnění k softwarovým produktům Enterprise musí umožňovat zadavateli upgradovat jím užívané počítačové operační a databázové systémy Windows a získávat licenční práva k produktům Office Professional Plus a Core CAL.

Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Důvod použití jednacího řízení:
V souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona o VZ, je realizováno zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění.
Typ podle předpokládané hodnoty: nadlimitní
Předpokládaná hodnota: 16 000 000 Kč bez DPH

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace