Smlouva: Oprava poruchy vodovodu – Zámek 3

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1031
Datum uzavření smlouvy: 12.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 252 372,00
Cena v Kč vč. DPH: 305 370,00

Název (předmět)

Oprava poruchy vodovodu – Zámek 3

Stručný popis

• vybourání stávajících žulové dlažby včetně betonového lože
• zemní výkop v trase stávajícího potrubí, min. do nezámrzné hloubky
• výměna stávajícího litinového potrubí – přípojka objektu Zámek 3
• zásyp výkopu s odvozem přebytečného výkopku
• zpětné položení dlažeb včetně betonového lože
• úklid staveniště

Zadavatel

  • Úřední název: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
  • IČO: 00089613
  • Poštovní adresa:
    Zámek 1 / 4
    692 01 Mikulov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 209563

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy