Smlouva: Rekonstrukce NMB – SOP 01.6 a SOP 01.7

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 43
Datum uzavření smlouvy: 16.06.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 697 324,00
Cena v Kč vč. DPH: 9 313 762,00
Zadávací řízení: Rekonstrukce NMB – SOP 01.6 a SOP 01.7

Název (předmět)

Rekonstrukce NMB – SOP 01.6 a SOP 01.7

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je: Rekonstrukce NMB – SOP 01.6 a SOP 01.7. Předmětem stavby je vybudování nových kanceláří a zázemí lékařů vestavbou do nevyužívané části půdního prostoru ve 3. NP u oddělení „C“. V nově zřizované půdní vestavbě vznikne šest kanceláří lékařů, denní místnost a sociální zázemí. Realizace vestavby je podmíněna minimalizací zásahů do původního krovu. V místě stávajících kanceláří a šaten budou vybudovány nové lůžkové pokoje a upravena hygienická buňka. Součástí předmětu plnění jsou související projekční práce, zajištění předčasného užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

Zadavatel

  • Úřední název: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
  • IČO: 00387134
  • Poštovní adresa:
    Pod Klášterem 55/17
    679 61 Letovice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 452001

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy