Smlouva: Oprava a ošetření krovů NMB Letovice II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 458
Datum uzavření smlouvy: 17.01.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 196 397,00
Cena v Kč vč. DPH: 237 642,00
Zadávací řízení: Oprava a ošetření krovů NMB Letovice II

Název (předmět)

Oprava a ošetření krovů NMB Letovice II

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je provedení dílčích stavebních úprav objektu Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvkové organizace. Předmět veřejné zakázky je provedení stavby s názvem: „Oprava krovů“. Předmětem stavebních prací je zbavení krovové konstrukce částí napadených dřevokazným hmyzem, výměna či zesílení vyhnilých zhlaví některých trámů, podepření jednoho vazného trámu, oprava krytiny v jednom úžlabí u pultové střechy a demontáž a zpětná montáž bednění a střešní krytiny.

Zadavatel

  • Úřední název: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
  • IČO: 00387134
  • Poštovní adresa:
    Pod Klášterem 55/17
    679 61 Letovice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 452001

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy