Smlouva: Smlouva o dílo - Efektivní hospodaření s dešťovými vodami - B, H, P

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 4602
Evidenční číslo: 0287-23
Datum uzavření smlouvy: 17.11.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 063 073,18
Cena v Kč vč. DPH: 3 706 318,55
Zadávací řízení: Efektivní hospodaření s dešťovými vodami - B, H, P

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Efektivní hospodaření s dešťovými vodami - B, H, P

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování akumulačně-retenčních nádrží pro využití srážkových vod sváděných ze střechy, zřízení a úprava potrubního rozvodu dešťové kanalizace a další související úpravy. Konkrétně se jedná o objekt označený "B" (slouží jako onkologické oddělení v rámci nemocnice Kyjov), objekt "H" (slouží jako plicní oddělení v rámci nemocnice Kyjov) a objekt "P1, P2, P3" (slouží jako ORL oddělení v rámci nemocnice Kyjov). Bližší specifikace v ZD.

Zadavatel

  • Úřední název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
  • IČO: 00226912
  • Poštovní adresa:
    Strážovská 1247/22
    69701 Kyjov
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 213531

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy