Smlouva: Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 494
Datum uzavření smlouvy: 07.06.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 180 000,00

Název (předmět)

Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace

Stručný popis

Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace

Zadavatel

  • Úřední název: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
  • IČO: 00225827
  • Poštovní adresa:
    Široká 390
    66491 Ivančice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60061370

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy