Smlouva: „V 00393 – rekonstrukce kotelny“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 826
Datum uzavření smlouvy: 08.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 081 143,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 243 314,45
Zadávací řízení: „V 00393 – rekonstrukce kotelny“

Název (předmět)

„V 00393 – rekonstrukce kotelny“

Stručný popis

Předmětem této zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek spojených se stavebními pracemi souvisejícími s projektem zadavatele s názvem „Rekonstrukce kotelny“ kterým jsou práce podle projektové dokumentace vypracované projektantem Synerga a.s., se sídlem S. K. Neumanna 634, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 60735678, odpovědný projektant Ing. Radek Dohnal, číslo v seznamu ČKAIT 1006110, autorizace v oboru Technika prostředí staveb a pro část D.1.4.3 – PLYNOINSTALACE společností CM projekt, s.r.o., se sídlem Bratislavská 866/5, 693 01 Hustopeče, IČO: 26919451 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace
  • IČO: 00226572
  • Poštovní adresa:
    Boženy Němcové 151
    683 54 Otnice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 507034

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy