Smlouva: Oprava základů pod obvodovou stěnou - budova B, havarijní stav

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 879
Datum uzavření smlouvy: 21.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 419 833,34
Cena v Kč vč. DPH: 507 998,34

Název (předmět)

Oprava základů pod obvodovou stěnou - budova B, havarijní stav

Stručný popis

Akce řeší sanaci porušených základových pasů a stavební úpravy soklové části. Vzhledem k charakteru stavby a prací budou činnosti prováděny vždy po úsecích, vystřídaně – dl. max. 3m. Bude proveden dostatečně široký výkop pro provádění prací pod úrovní terénu, max. hloubky do 1,3 m. Stávající teracová vrstva bude odstraněna, bude šetrně ubourán degradovaný beton základu. V místech, kde bude beton kompaktní, ubourá se cca 50 – 70 mm – pro osazení kari sítě a provedení stříkaného betonu; v místech, kde bude beton nekompaktní (zvětralý), se ubourá cca do 150 mm. Obnažený povrch bude očištěn tlakovým vzduchem. Následuje provedení stříkaného betonu. Pokud bude do tl. 80mm – stříkaný beton bude proveden v jedné vrstvě, v případě silnější vrstvy odbouraného betonu, bude nejdříve provedeno zarovnání stříkaným betonem, poté osazení kari sítě 6/150/150 a následně dostříkání cca 50 mm za stávající vnější omítky. Kari síť bude osazena na základ přes zavrtané kotvičky B12 vlepená na chemii – ve třech výškových úrovních á 500 mm. Délka vlepení min. 250 mm. Kari síť bude stykována na 2 oka – 300 mm. Z vnější strany bude na stříkaný beton natavena izolace a sokl zateplen. Podél celého objektu bude proveden okapový chodník s kačírkem. Navazující terén bude spádován od objektu.

Zadavatel

  • Úřední název: Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17
  • IČO: 49461249
  • Poštovní adresa:
    Riegrova 17
    664 51 Šlapanice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 507639

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy