Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Dodatek č 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2019 18.06.2019
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2019 18.06.2019
Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2019 18.06.2019
Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2019 18.06.2019
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb s jejich užíváním - inflace 2019 18.06.2019
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2019 18.06.2019
Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2019 18.06.2019
Objednávka č. 452 - léky 18.06.2019
Nátěry vnitřních dveří, oken a radiátorů - ZUŠ Mikulov 17.06.2019
Oprava podlahy sportovní haly gymnázia 17.06.2019
Kupní smlouva - dodávka léčivého přípravku noradrenalinu 14.06.2019
Objednávka diagnostik pro krevní banku 10.06.2019
Smlouva o poskytnutí cateringových služeb - Sběratelství 10.06.2019
Objednávka 2006707583 - léčivé přípravky 07.06.2019
Objednávka č. 410 - léky 05.06.2019
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - vyřazení přístroje Formomat 349-2 ED 31.05.2019
Smlouva o nájmu movité věci - CR digitální skenovací jednotka paměťových folií Kodak CR 850 30.05.2019
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 28.05.2019
Příkazní smlouva - dozor zámecká zahrada 27.05.2019
Smlouva o výpůjčce č. JAN 2/2019 23.05.2019