Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o výpůjčce -zdravotnická technika - dialyzační přístroj 06.07.2020
Servisní smlouva - servis a oprava výtahů 03.07.2020
Kupní smlouva - server 26.06.2020
Objednávka č. 22/20/9 - servis zdrojů medicinálních plynů a zálohových stanic 23.06.2020
Objednávka 21/20/9 - servis koncových příslušenství medicinálních plynů 23.06.2020
Dodatek č.10 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2020 22.06.2020
Dodatek č.2 k nájemní smlouvě o nájmu - garáží - inflace 2020 22.06.2020
Smlouva o dílo - malířské a natěračské práce 22.06.2020
Hromosvodní instalace 18.06.2020
Objednávka č. 66/20/8 - bezpečnostní technická prohlídka ventilátoru MEDUMAT Standard 18.06.2020
Objednávka č. 70/20/8 - oprava kompletu akumulátorové kostní vrtačky Colibri 18.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Oslavany - Obnova technického vybavení LDN 17.06.2020
Darovací smlouva - vyšetřovací stoly na léčbu novorozenců a rozkládací pohovka pro kojící matky 16.06.2020
Smlouva č 05/10000019 - odvádění srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu 11.06.2020
Smlouva č. 05/10006166 - dodávka pitné vody z vodovou a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu 11.06.2020
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku PR20/3901 11.06.2020
Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2020 09.06.2020
Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2020 09.06.2020
Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2020 09.06.2020
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2020 09.06.2020