Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SOD - Výstavba komunikace v rozáriu 26.07.2018
Objednávka č. 544 - léky 24.07.2018
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 23.07.2018
Objednávka 34/18/20 - pevné disky a paměti RAM 20.07.2018
Dodatek č. 1 - Výstavba vodního prvku 18.07.2018
Expozice sběratelství Dietrichsteinů – elektroinstalace 13.07.2018
Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie 13.07.2018
Zámecká kavárna 13.07.2018
Objednávka reagencií 09.07.2018
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním - inflace 2018 02.07.2018
Oprava pláště budovy školy 02.07.2018
Smlouva o nájmu části nemovité věci - DRO 02.07.2018
Darovací smlouva č. 66/2018 - na zakoupení ultrazvukového přístroje střední třídy se 2 vyšetřovacími sondami 28.06.2018
Kupní smlouva - zajištění nutriční péče v oblasti enterální výživy 27.06.2018
Smlouva o výpůjčce - infuzní pumpy k aplikaci enterální výživy 27.06.2018
Správa počítačové sítě 27.06.2018
Dodatek č. 4 - ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - inflace 2018 26.06.2018
Objednávka č. 65/18/8 - oprava plicního ventilátoru 25.06.2018
Objednávka produktů pro provoz analyzátoru Architect i1000 22.06.2018
Smlova o balíčku PROFI ÚČET 22.06.2018