Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo - Výsadba stromů v areálu NK 17.05.2023
Smlouva o poskytování služeb - Péče o vegetační prvky v areálu APP 17.05.2023
Dodatek č. 1 ke Klinické studii - SL CEMENTLESS - H-36 16.05.2023
Objednávka č. 443 - léčiva 16.05.2023
Objednávka léčiv 16.05.2023
Objednávka léčiv 16.05.2023
Objednávka léčiv 16.05.2023
Smlouva o poskytnutí obratového bonusu 16.05.2023
Objednávka zdravotnického materiálu 15.05.2023
Příkazní smlouva - Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu 15.05.2023
Smlouva o nájmu části nemovité věci, E-government 15.05.2023
Smlouva o výpůjčce přístroje LacryDiag 15.05.2023
Objednávka č. 434 - léčiva 12.05.2023
Objednávka léčiv 12.05.2023
Objednávka materiálu pro OKB 12.05.2023
Objednávka materiálu pro OKB 12.05.2023
Objednávka zdravotnického materiálu 12.05.2023
Smlouva o klinickém hodnocení OP0595-6 12.05.2023
Smlouva o zřízení a provozu konsignačního skladu a Rámcová kupní smlouva: "Čočky - implantáty" část A6 12.05.2023
Smlouva o zřízení a provozu konsignačního skladu a Rámcová kupní smlouva: "Čočky - implantáty" část C1 12.05.2023