Veřejná zakázka: Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11033
Systémové číslo: P17V00001065
Datum zahájení: 22.05.2017
Nabídku podat do: 30.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti v rozsahu:
a) zpracování návrhu Územní energetické koncepce Jihomoravského kraje (dále UEK) minimálně v rozsahu zákona č. 406/2000 Sb. a dle nařízení vlády 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci ve znění účinném ke dni předání objednateli, kterým se stanoví obsah, způsob zpracování a struktura podkladů pro zpracování UEK.
b) Souběžně se zpracováním UEK je požadováno zajištění hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA). Hodnocení SEA bude provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor regionálního rozvoje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82.Osobně se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 242, Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky