Veřejná zakázka: Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby - Transformace DOZP Paprsek p.o. "Chceme žít jinak" - SVITÁVKA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 12225
Systémové číslo: P17V00002253
Datum nákupu / nabídek: 12.10.2017 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby - Transformace DOZP Paprsek p.o. "Chceme žít jinak" - SVITÁVKA
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni architektonická studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti, která bude řešit výstavbu 2 objektů pro pobytovou sociální službu chráněné bydlení formou skupinových domácností na pozemku p.č. 99/1 v k.ú. Svitávka. Podkladem je zpracovaná projektová dokumentace stavby chráněného bydlení v Mikulově realizované v r. 2015 v rámci akce Srdce v domě , p.o. – Transformace II. etapa“.
Předmětem veřejné zakázky je též poskytnutí výhradní licence k užití této projektové dokumentace. Uvedená dokumentace bude podkladem pro podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR pro evidenci
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky