Veřejná zakázka: Malířské centrum – poskytovatel TDI a koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 12780
Systémové číslo: P17V00002811
Datum zahájení: 06.12.2017
Nabídku podat do: 05.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Malířské centrum – poskytovatel TDI a koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“) v průběhu realizace stavby Malířské centrum včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci předmětné stavby a činností souvisejících s koordinací stavebních prací s realizací dodávek interiéru. Projektová dokumentace předmětné stavby, pro kterou jsou služby TDI a BOZP na základě předmětu této veřejné zakázky zajišťovány, je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 160 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
 • IČO: 16355474
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo nám. 1
  693 01 Hustopeče
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 221013

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo nám. 136/1
693 01 Hustopeče

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy