Veřejná zakázka: Právní služby a poradenství při zadávání veřejných zakázek v rámci individuálního projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ v Jihomoravském kraji"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1354
Systémové číslo: P13V00000681
Počátek běhu lhůt: 29.07.2013
Nabídku podat do: 15.08.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Právní služby a poradenství při zadávání veřejných zakázek v rámci individuálního projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ v Jihomoravském kraji"
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Právní služby a poradenství při zadávaní veřejných zakázek v rámci individuálního projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ v Jihomoravském kraji".
Půjde zejména o kontrolu z hlediska dodržování zásad dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a úplnosti a formální a obsahové správnosi výzev a jejich příloh pro veřejné zakázky malého rozsahu partnerů zadavatele realizovaných podle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Další informace viz zadávací podmínky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 915 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky