Veřejná zakázka: Zajištění poskytování sociální služby azylové domy na území Jihomoravského kraje III.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 13846
Systémové číslo VZ: P18V00000877
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-011535
Datum zahájení: 12.04.2018
Nabídku podat do: 25.04.2018 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění poskytování sociální služby azylové domy na území Jihomoravského kraje III.
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné zakázky je zajištění poskytování služby azylové domy v oblasti města Kyjov. Cílovou skupinou projektu jsou oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi a rodiny s dítětem/dětmi.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování sociálních služeb azylové domy dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), v souladu s dalšími ustanoveními zákona o sociálních službách a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Dodavatelé se budou při vykazování sociálních služeb řídit metodikou k individuálnímu projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“, kterou zadavatel zveřejní na svých webových stránkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 429 327 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor sociálních věcí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Helfertova 2040/13
613 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy