Veřejná zakázka: Stavební úpravy serverovny v pavilonu E

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 14642
Systémové číslo VZ: P18V00001660
Datum zahájení: 02.07.2018
Nabídku podat do: 19.07.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy serverovny v pavilonu E
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce na akci s názvem „Stavební úpravy serverovny v pavilonu E“ Nemocnice Kyjov dle dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výkazem výměr zpracovaných firmou LT projekt, a.s., Kroftova 45, 602 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Ing. Jan Zamrzla, datum zpracování 10/2017.

Navrhované stavební úpravy se týkají serverovny pavilonu E v severozápadní části areálu Nemocnice Kyjov. Ten je rozsáhlým komplexem několika budov nacházejících se na jihozápadním okraji urbanizovaného území města.
Jedná se o úpravy stávající serverovny a nedochází k zvětšování zastavěnosti území ani k zásahu do ochranných pásem a odtokových poměrů v areálu nemocnice však nedojde.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 721 355 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
 • IČO: 00226912
 • Poštovní adresa:
  Strážovská 1247/22
  697 01 Kyjov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 213531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možné podávat pouze v elektronické podobě emailem na adresu prostřednictvím portálu Josephine https://josephine.proebiz.com/

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky