Veřejná zakázka: II/398 Vranovská Ves, úprava odvodnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 15804
Systémové číslo: P18V00002811
Datum nákupu / nabídek: 07.11.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/398 Vranovská Ves, úprava odvodnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je úprava odvodnění křižovatky silnic II/398 a I/38 v obci Vranovská Ves. Současná kanalizace bude nahrazena novou z potrubí PVC DN 500 v délce 35m, dále zde budou zřízeny 3 dešťové vpusti, 1 revizní lomová šachta a vyspravena stávající vtoková jímka. V ose silnice II/398 bude proveden dlážděný dělící ostrůvek s čočkovitým vyvýšením z kamenné dlažby. V prostoru celé křižovatky bude vyměněn kryt vozovky, doplněny obruby a provedeno předláždění chodníků. V místě překopů se kompletně obnoví vozovkové vrstvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR pro evidenci
 • Předpokládaná hodnota: 954 716 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky