Veřejná zakázka: Úprava venkovních ploch v areálu školy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 16184
Systémové číslo VZ: P19V00000007
Datum zahájení: 03.01.2019
Nabídku podat do: 04.02.2019 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava venkovních ploch v areálu školy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, konkrétně se jedná o bourací práce, terénní úpravy celého pozemku včetně opěrných zdí a zřízení nových zpevněných ploch s atriem a posezením a elektroinstalace. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Projektové dokumentaci a výkazu výměr, které tvoří přílohu č. 2 a 3 Zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 490 000 Kč bez DPH
  maximální a nepřekročitelná

Zadavatel

 • Úřední název: Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3
 • IČO: 00567566
 • Poštovní adresa:
  Nejedlého 3
  638 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 353977

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nejedlého 375/3, 638 00 Brno - Lesná

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy