Veřejná zakázka: II/384 Brno, ulice Rakovecká

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16683
Systémové číslo: P19V00000505
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-012597
Datum zahájení: 16.04.2019
Žádost o účast podat do: 15.05.2019 09:00
Nabídku podat do: 09.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/384 Brno, ulice Rakovecká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/384 (ul. Rakovecká) v úseku od cca Nového Dvora po ústí potoka do Svratky (resp. Kníničské přehrady). V rámci rekonstrukce dojde v řešeném úseku km 0,000 až km 1,300 k úpravě šířky silnice na normovou kategorii S7,5/50 dle ČSN 736110, s rozšířením v obloucích, s doplněním bezpečnostních zařízení a zajištění spolehlivého odvodnění. Doplní se svodidla, rozšíří se nezpevněná krajnice. Dojde ke zpevnění svahů armovanou zeminou.

Součástí stavby bude výšková úprava mostu k hájence Prádelna s napojením na původní výškovou úroveň. V bezprostředním souběhu s potokem Veverka bude silnice podporována opěrnými zdmi.

Podél komunikace budou vlevo po celé délce úseku zřízeny příkopy a rigoly, svedené do uličních vpustí, horských vpustí, příp. lapačů splavenin. Voda z komunikace bude odvedena do potoka Veverka, v km 0,000 – 0,400 bude voda vyvedena do terénu přes drátokamenné matrace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 160 620 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky