Veřejná zakázka: Výměna filtračních hadic filtrů č. 1 a č. 2 linky na čištění spalin ve spalovně NO Nemocnice Znojmo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 16825
Systémové číslo: P19V00000647
Evidenční číslo zadavatele: 14/2019
Datum nákupu / nabídek: 17.04.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna filtračních hadic filtrů č. 1 a č. 2 linky na čištění spalin ve spalovně NO Nemocnice Znojmo
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je:
- demontáž stávajícího filtračního materiálu (hadic) včetně opěrných košů na obou filtračních stupních linky čištění spalin
- oprava zjištěných funkčních vad filtračního zařízení (oprava poškozených opěrných košů, výměna případně oprava prasklých nebo jinak poškozených dílů, oprava regeneračních prvků filtrů, čištění filtračních komor od nálepů a usazenin apod.)
- dodávka nového filtračního materiálu ve formě hadic pro oba stupně filtrace podle nabídky a s ohledem na rozdílné provozní teploty ve filtru č. 1 a č. 2 linky čištění spalin
- montážní práce spojené s instalací nových filtračních hadic v obou filtrech
- provozní odzkoušení filtrační linky po opravě a výměně filtračního materiálu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR pro evidenci
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
 • IČO: 00092584
 • Poštovní adresa:
  MUDr. Jana Janského 11
  669 02 Znojmo
 • Název oddělení: Technicko-investiční odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050716

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nemocnice Znojmo, p. o.
MUDr. Jana Janského 11,
669 02 Znojmo

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky