Veřejná zakázka: 150-059 Most přes trať ČD, 150-060 Most před obcí Mladkov, 150-061 Most před obcí Mladkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17810
Systémové číslo: P19V00001619
Datum zahájení: 18.07.2019
Nabídku podat do: 31.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 150-059 Most přes trať ČD, 150-060 Most před obcí Mladkov, 150-061 Most před obcí Mladkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je souvislá oprava oboustranného mostního ocelového zábradlí se svislou výplní, kotveného do ŽB říms. Zábradlí bude otryskáno a provedeny lokální zámečnické opravy či doplnění zábradelních prvků, které již není možné opravit. Korozní otvory v zábradelních prvcích uzavřených zámečnických profilů budou zaslepeny.
Souběžně bude také provedena oprava degradovaného betonu oboustranných mostních říms, s degradací hl. 10-20 mm. Plochy (vodorovné i svislé) budou otryskány. Vodorovná plocha římsy bude opatřena spojovacím můstkem, v případě nutnosti provedena ochrana výztuže cca 10%. Finálně bude provedena reprofilace sanační jednovrstvou maltou.
Na takto opravené plochy římsy bude aplikován dvojnásobný hydrofobní nátěr včetně svislých ploch.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 872 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ořechovská 35, 619 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky