Veřejná zakázka: 379-029 Most přes řeku Punkvu, 379-030 Most přes vlečku ČKD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17908
Systémové číslo: P19V00001709
Datum zahájení: 19.07.2019
Nabídku podat do: 06.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 379-029 Most přes řeku Punkvu, 379-030 Most přes vlečku ČKD
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je souvislá oprava oboustranného mostního ocelového zábradlí se svislou výplní, kotveného do ZB říms. Zábradlí bude otryskáno a provedeny lokální zámečnické opravy či doplnění zábradelních prvků, které již není možné opravit. Korozní otvory v zábradelních prvcích uzavřených zámečnických profilů budou zaslepeny.
Souběžně bude take provedena oprava degradovaného betonu oboustranných mostních říms, s degradací hl. 20 mm. Plochy (vodorovné I svislé) budou otryskány. Vodorovná plocha římsy bude opatřena spojovacím můstkem, v případě nutnosti provedena ochrana výztuže cca 10%. Finálně bude provedena reprofilace vodorovných ploch sanační jednovrstvou maltou tl. 20 mm.
Na takto opravené plochy římsy bude aplikován dvojnásobný hydrofobní nátěr včetně svislých ploch

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 902 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ořechovská 35
619 00 Brno

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky