Veřejná zakázka: Část 15_Systém pro zpětnovazebný trénink přenosu váhy, koordinace, postury

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 19252
Jedná se o část veřejné zakázky: „Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče“

Název a popis předmětu

  • Název: Část 15_Systém pro zpětnovazebný trénink přenosu váhy, koordinace, postury

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku přístrojového vybavení, a to 1 kusu systém pro zpětnovazebný trénink přenosu váhy, koordinace, postury podle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • 264 463 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky