Veřejná zakázka: III/37363 OSTROV U MACOCHY 3.STAVBA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 20987
Systémové číslo: P20V00001659
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.08.2020
Nabídku podat do: 31.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/37363 OSTROV U MACOCHY 3.STAVBA
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je souvislá rekonstrukce vozovkového souvrství na úseku silnice III/37363. Jedná se o úsek silnice III/37363 v km 0,906 až 3,207 tj. v úseku od konce nedávno rekonstruované silnice průtahu Ostrova u Macochy po křižovatku se silnicí II/373. Celková délka úseku je 2301 m. Rekonstrukce vozovky bude provedena následující technologií: očištění povrchu, odstranění uvolněných či rozpadajících se částí krytu s případnými lokálními vysprávkami. Na takto upravený podklad se provede spojovací postřik, ložní vrstva z ACL, dále postřik a pokládka obrusné vrstvy ACO. Součástí stavby bude realizace nových krajnic. Po dokončení pokládky nového krytu bude provedeno vodorovné dopravní značení.
Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 895 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky