Veřejná zakázka: II/385 Čebín obchvat

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 21904
Systémové číslo: P20V00002574
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2020_134
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-005710
Datum zahájení: 10.02.2021
Nabídku podat do: 18.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/385 Čebín obchvat
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je novostavba silnice II/385 jihozápadně od obce Čebín a souvisejících objektů.
Předmětem veřejné zakázky je novostavba silnice II/385 jihozápadně od obce Čebín. Délka stavby je cca 3,9 km. Stavba je v celé délce situována v extravilánu. Stavba obchvatu je navržena z důvodu nevyhovujícího technického stavu vozovky a vysokých intenzit dopravy v obci a má za cíl odvést tranzitní dopravu mimo zastavěné území Čebína. Po jejím dokončení se očekává zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. V rámci stavby dojde k realizaci přeložky silnice II/385, nové okružní křižovatky, 4 mostních objektů, 2 objektů protihlukových stěn a vyvolaných přeložek inženýrských sítí (vodovody, plyn, elektro a sdělovací kabely, kanalizace, meliorací) a vodotečí, dále dojde k demolici bažantnice, k úpravě a budování sjezdů, místních komunikací, polních cest, úpravě odvodnění, rekultivaci a vegetačním úpravám. Dále je součástí projektu úprava objízdných tras a osazení trvalého dopravního značení a DIO. Dle závazné části Územního plánu obce Čebín, změny č. 2, je projekt umístěn do vymezeného koridoru a je navržen jako veřejně prospěšná stavba.
Záměrem projektu je odvedení velkého dopravního provozu mimo obec Čebín s tím, že doprava získá plynulou trasu a odpovídající parametry. Dojde ke snížení hluku, emisí, ke zlepšení dopravní obslužnosti na Tišnovsku a ke zvýšení bezpečnosti v okolních obcích.
Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 499 012 708 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy