Veřejná zakázka: Výběr autobusových dopravců od 2021 – části 36 až 46

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 22105
Systémové číslo: P20V00002775
Spisová značka: S - JMK 173300/2020 OI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-045607
Datum zahájení: 18.12.2020
Nabídku podat do: 28.01.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr autobusových dopravců od 2021 – části 36 až 46
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000
Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Jihomoravského kraje. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a
jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 218 636 438 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) zákona, tj. za 48 měsíců.
  Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako součet předpokládaných hodnot jednotlivých částí veřejné zakázky.

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor dopravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy