Veřejná zakázka: Poskytování konzultačních a poradenských služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 22210
Systémové číslo: P21V00000040
Evidenční číslo zadavatele: 37/2020
Datum zahájení: 12.01.2021
Nabídku podat do: 21.01.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování konzultačních a poradenských služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování konzultačních a poradenských služeb:
- posuzování a recenze projektové dokumentace zpracované jiným subjektem
- posuzování proveditelnosti a vyhodnocení efektivity připravovaných investičních záměrů zadavatele
- spolupráce při tvorbě investičních záměrů na rekonstrukce, dostavby a modernizace provozů zadavatele
- zpracování nových koncepčních návrhů na řešení investičních záměrů zadavatele
- spolupráce při zpracování specifikací technologického vybavení řešených zdravotnických provozů a vyhodnocení náročnosti na stavební připravenost
- u realizovaných investičních akcích – spolupráce při vyhodnocování a kontrole oprávněnosti požadavků vybraných dodavatelů na změny projektu nebo vícepráce
- u akcí projektovaných jiným subjektem – účast při projednání složitějších stavebních a technologických projektů s jednotlivými uživateli (zdravotnická i nezdravotnická pracoviště)
- kontrola zapracování požadavků objednatele do projektů zpracovaných jinými subjekty.
- spolupráce při zpracování knihy standardů stavebních a standardů profesí technického zařízení budov
Konzultační a poradenské služby budou poskytovány průběžně dle potřeb zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 999 999 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
 • IČO: 00092584
 • Poštovní adresa:
  MUDr. Jana Janského 11
  669 02 Znojmo
 • Název oddělení: Technicko-investiční odbor
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050716

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy