Veřejná zakázka: II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, PRŮTAH - STUDIE, IČ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 22373
Systémové číslo: P21V00000202
Datum zahájení: 17.02.2021
Nabídku podat do: 02.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE, PRŮTAH - STUDIE, IČ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování dokumentace ve stupni Studie, včetně souvisejících průzkumů a studií.
Stavba řeší rekonstrukci silnice II/152 v intravilánu obce Moravské Bránice včetně prostoru křižovatky se silnicí III/15257 a místní komunikací 24C dle pasportu místních komunikací a dopravního značení obce Moravské Bránice. Začátek úseku je v km 111,721 a konec v km 112,468 provozního staničení silnice II/152.
Důvodem rekonstrukce je havarijní stav povrchu silnice včetně bezpečnostních zařízení. Vyskytují se zde převážně příčné trhliny, dále podélné trhliny, vysprávky a olamování krajů vozovky. V křížení trhlin se vyskytují výtluky. Součástí studie bude také řešení kompletního odvodnění, chodníků, parkovacích stání, souvisejících přeložek inženýrských sítí a návrh etapizace výstavby.
Součástí zakázky je i provedení DGN vozovky a zkoušky PAU obalovaných vrstev.
Vozovka bude navržena v kategorii MO2 8,0/7,0/30.
Předmět zakázky je blíže určen v přiložených obchodních podmínkách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky