Veřejná zakázka: II/413 VÍTONICE, MOST EV.Č. 413-013

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 22702
Systémové číslo: P21V00000531
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.03.2021
Nabídku podat do: 17.03.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/413 VÍTONICE, MOST EV.Č. 413-013
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce mostu ev.č. 413-013 přes potok Křepička, na sil. II/413 v km 21,091 v intravilánu obce Vítonice. Stavba zahrnuje demolici stávajícího a výstavbu nového mostu, který je navržen jako monolitický železobetonový uzavřený rám o jednom poli, se světlostí otvoru 9,5 m, založený na mikropilotách. Součástí stavby je dále provedení odvodnění, komunikace na mostě, křižovatek a chodníků v předpolích mostu, provizorního průchodu stavbou, úprava koryta pod mostem a provedení související přeložky plynovodu.
Předmětem zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 580 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky