Veřejná zakázka: „Zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností dle zákona o veřejných zakázkách pro VŘ - Síťová infrastruktura 2 (propojení lokalit TC)“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 230
Systémové číslo: P12V00000199
Počátek běhu lhůt: 18.06.2012
Nabídku podat do: 29.06.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností dle zákona o veřejných zakázkách pro VŘ - Síťová infrastruktura 2 (propojení lokalit TC)“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je „Zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností dle zákona o veřejných zakázkách pro VŘ - Síťová infrastruktura 2 (propojení lokalit TC)“, tj. získat zadávací podmínky k veřejné zakázce a realizovat zadávací řízení na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“).
Veřejná zakázka je součástí projektu „eGovernment v kraji, část výzvy I. - VI.“ financovaného z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, Prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.
Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, nejlépe na sekretariát odboru regionálního rozvoje v kanceláři č. 242, a to v pracovních dnech v provozní době Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky