Veřejná zakázka: Zajištění realizace benchmarkingové databáze sociálních služeb na území Jihomoravského kraje II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2305
Systémové číslo: P14V00000606
Počátek běhu lhůt: 07.07.2014
Nabídku podat do: 17.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění realizace benchmarkingové databáze sociálních služeb na území Jihomoravského kraje II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, instalace a následná technická podpora modulů softwarové aplikace, jako systémového a udržitelného nástroje pro hodnocení efektivnosti sociálních služeb.

Předmětem zakázky se přesněji rozumí:
A) Vytvoření flexibilní benchmarkingové softwarové aplikace, udržitelné i po skončení projektu, která umožní vkládat, zpracovávat, analyzovat a vyhodnocovat údaje potřebné pro efektivní správu sítě sociálních služeb. Aplikace bude umožňovat přístup pro poskytovatele sociálních služeb a další oprávněné osoby definované objednatelem přes webové rozhraní, s možností úprav (přidávání a odebírání datových polí), agregovaných výstupů za stanovené období a generování žádosti o dotaci ze systému, který bude funkční i po ukončení projektu. Součástí aplikace bude nastavení ověřovacích a kontrolních mechanismů pravdivosti dat.
B) Ověření navrženého systému ukazatelů a funkčnost aplikace na pilotním vzorku údajů u každého typu sociální služby.
C) Proškolení uživatelů ze strany poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů zadavatele v metodikách sběru a práci se softwarovou aplikací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 654 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Jihomoravský kraj
 • IČO: 70888337
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo nám. 3
  601 82 Brno
 • Název odboru: Odbor sociálních věcí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 206450

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky je možné podávat poštou na adresu zadavatele Jihomoravský kraj, Odbor sociálních věcí, k rukám Mgr. Venduly Novákové, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, či osobně na podatelně zadavatele v přízemí budovy na výše uvedené adrese, a to v pondělí a ve středu od 08:00
do 16:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 08:00 do 15:00 hodin a v pátek od 08:00 do 14:00 hodin, poslední den lhůty od 8:00 do 10:00.

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky