Veřejná zakázka: Nemocnice Břeclav - svoz a likvidace odpadů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 23423
Systémové číslo: P21V00001253
Datum zahájení: 13.05.2021
Nabídku podat do: 24.05.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nemocnice Břeclav - svoz a likvidace odpadů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zajištění svozu a likvidace komunálních odpadů jinak blíže neurčených a odpadních obalů dále uvedených katalogových čísel dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu smlouvy je rovněž:
- převzetí odpadů, jejich nakládka a přeprava;
- likvidace odpadů;
- vypracování přepravních dokladů, případně Evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů;
- měsíční průběžnou evidenci odpadů;
- roční evidenci odpadů;
- zápůjčka min. 1 ks velkoobjemového kontejneru na papír, 2 ks velkoobjemový kontejner na směsný komunální odpad a 1ks velkoobjemového kontejneru na plasty;
- zápůjčka 3 ks sběrných nádob objemu 240 l na sklo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
 • IČO: 00390780
 • Poštovní adresa:
  U Nemocnice 3066/1
  69002 Břeclav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059115

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
U Nemocnice 3066/1
69002 Břeclav

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky