Veřejná zakázka: II/430 MAXLŮVKA, MOST 430-007 PŘES ROKETNICI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 23617
Systémové číslo: P21V00001447
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.09.2022
Nabídku podat do: 03.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/430 MAXLŮVKA, MOST 430-007 PŘES ROKETNICI
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je demolice dvou stávajících mostů a vybudování nového kapacitního objektu ve stejném místě. Nový most bude ŽB rám o světlosti 7,20 m založený na pilotách. Součástí stavby je i rekonstrukce přilehlých úseků komunikace a úpravy sjezdů.
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Doprava bude převedena na objízdnou trasu. Příjezd na staveniště je možný z obou směrů.
Předmětem zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 884 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy