Veřejná zakázka: III/42211 VLKOŠ PRŮTAH

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 23961
Systémové číslo: P21V00001791
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.08.2021
Nabídku podat do: 18.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/42211 VLKOŠ PRŮTAH
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace v obci Vlkoš. Stavba začíná v místě napojení na silnicí I/54 a konec úseku je na konci intravilánu u značky konec obce Vlkoš. Délka rekonstruovaného úseku je 846 m. V celé délce úseku je dle diagnostiky nutno provést odfrézování stávajícího povrchu v tl. 50 mm, pak bude provedena recyklace za studena, Následně bude položena vrstva z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v tl. 60 mm a nakonec bude povrch vozovky zesílen pokládkou asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm.
Předmětem zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Předmět zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, soupisech prací a návrhu textu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 102 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
 • IČO: 70932581
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  Brno 602 00
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky