Veřejná zakázka: Rekonstrukce plynové kotelny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 24013
Systémové číslo: P21V00001843
Datum zahájení: 22.07.2021
Nabídku podat do: 11.08.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce plynové kotelny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce plynové kotelny“ je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci technologie plynové kotelny v budově Střední školy automobilní Kyjov, příspěvkové organizace se sídlem Nádražní 471, 697 01 Kyjov (dále jen „stavba“).
Rozsah prací a dodávek je dán projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jaromírem Hošákem - mobil: 603 825 849 a soupisem prací s výkazem výměr. Soupis prací s výkazem výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny závazný soupis prací s výkazem výměr

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 289 257 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace
 • IČO: 00838217
 • Poštovní adresa:
  Nádražní 471/48
  69701 Kyjov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-039222

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nádražní 471/48
69701 Kyjov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy