Veřejná zakázka: DNS 05 – Pečovatelská lůžka, matrace a stolky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24394
Systémové číslo: P21V00002225
Evidenční číslo zadavatele: VZ/2021/048
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém na dodávky lůžek, matrací a stolků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem 2021 - 2023
Kategorie DNS: 2. Pečovatelská lůžka, matrace a stolky
Datum zahájení: 24.09.2021
Nabídku podat do: 12.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DNS 05 – Pečovatelská lůžka, matrace a stolky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou zadávanou v DNS dle § 141 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je dodávka pečovatelských lůžek, matrací a stolků.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Další požadavky:
Zadavatel požaduje u dodávaných výrobků následující:
1) záruční dobu minimálně 36 měsíců na madrace (pokud není v technické specifikaci stanoveno jinak)
2) Zářuční doba minimálně 60 měsíců na lůžka (pokud není v technické specifikaci stanoveno jinak)
3) prokázání kvality výrobků doložením prohlášení o shodě v souladu s nařízením EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích (kopie certifikátu bude obsahem nabídky).
4) U pečovatelských lůžek certifikát vydaný autorizovanou osobou prokazující provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52 (364801) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek (kopie certifikátu bude obsahem nabídky).
5) Certifikáty dle bodu 2 a 3 výše musejí být platné ke dni konce lhůty pro podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 332 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CEJIZA, s.r.o.
 • IČO: 28353242
 • Poštovní adresa:
  Žerotínovo náměstí 449/3
  60200 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky