Veřejná zakázka: Urgentní příjem - příprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 24596
Systémové číslo: P21V00002427
Datum zahájení: 08.10.2021
Nabídku podat do: 22.10.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Urgentní příjem - příprava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení, provádění stavby dle Přílohy č. 5 a Přílohy č. 6, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby, sestavení výkazu výměr stavby a rozpočtu v členění dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně provádění činnosti autorského dozoru projektanta ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 660 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
 • IČO: 00390780
 • Poštovní adresa:
  U Nemocnice 3066/1
  69002 Břeclav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059115

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
U Nemocnice 3066/1
69002 Břeclav

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy